Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 marca 2021 roku i uwzględnia zarówno zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), jak i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

{DUETI for mom & me}

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”). Sprzedaż realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Właścicielem Sklepu jest firma: DUETI Dorota Wiecheć, 59-900 Zgorzelec, ul. Św. Jana 26c, NIP: 615-168-06-97, tel. +48 507 111 072, adres email: kontakt@dueti.pl. Firma ta wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w PLN.
 6. Informacje dotyczące oferowanych towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu: www.dueti.pl. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www. dueti.pl,
 • pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt”.
 1. Zamówienia za pośrednictwem Internetu można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w dni robocze, najpóźniej do godz. 19:00. Jako dni robocze należy przy tym rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. W celu realizacji zamówienia, zamawiający zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, pocztowy adres dostawy i numer telefonu (o ile jest to niezbędne do otrzymania przesyłki).
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa, ustalając szczegóły realizacji zamówienia. Zamówienie uznawane jest za zrealizowane po dostarczeniu produktów na adres wskazany w zamówieniu.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia oraz jego anulowania, jeśli Klient ten już wcześniej nie odebrał zamówionego produktu (niezależnie od możliwości realizacji tego zamówienia przez Sklep).
 8. Modyfikacja zamówienia możliwa jest tylko pod warunkiem, że towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedawcę. Chęć zmiany złożonego zamówienia Klient zgłasza drogą mailową na adres kontakt@dueti.pl.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia czy innych spoczywających na nas obowiązków z tytułu zawartej umowy w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, na które nie mamy wpływu. (“Siła Wyższa”) – obejmuje ona zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe skontrolowania i do zapobieżenia. Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze obowiązki wynikające z umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistniałej sytuacji wyjątkowej.
 • 3

Płatności

 1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się suma cen zakupionych towarów oraz koszt przesyłki. Klient ma do wyboru kilka form płatności:
 • Przedpłata przelewem – wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
 • Pobranie – płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej – w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat. Jest ona niedostępna w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie i personalizowanych.
 • Płatność elektroniczna – najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności Paynow, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.
 1. Ceny towarów podane przy każdym z oferowanych produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Do wartości zamówienia będzie zatem doliczony koszt dostawy:
 • Wysyłka do paczkomatu: 13 zł
 • Wysyłka kurierska: 17 zł

Zastrzegamy sobie możliwość zwiększenia kosztów dostawy w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze, czy też przy wysyłce za granicę. O zaistnieniu takiej sytuacji każdorazowo poinformujemy Klienta przed dokonaniem przez niego płatności i przed wysyłką zamówionego towaru.

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Na wpłatę od Klienta czekamy 7 dni roboczych – po tym terminie skontaktujemy się z Klientem, prosząc o decyzję co do dalszych losów złożonego zamówienia. W razie braku kontaktu z Klientem (nieodbieranie telefonów, brak odpowiedzi na maile) po kolejnych 3 dniach zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.
 2. Numer konta firmowego, na który należy dokonywać wpłat to: 24 1140 2004 0000 3102 4314 0955 (mBank). Właścicielem konta jest Dorota Wiecheć.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w naszym asortymencie, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 • 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (jak np. Poczta Polska, InPost lub firma kurierska) lub udostępnia do odbioru osobistego przez Klienta w Zgorzelcu. Możliwy jest również w uzgodnieniu ze Sklepem odbiór osobisty zamówionego towaru przez Klienta podczas imprez, w których uczestniczy Sklep (np. wystaw kotów rasowych, targów czy jarmarków tematycznych).
 2. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia:

– w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu pełnej wartości zamówienia na koncie sprzedawcy

– w przypadku płatności elektronicznych – z chwilą autoryzacji transakcji

– przy zamówieniach z płatnością za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia i potwierdzeniu go.

 1. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Wysyłka towaru zwykle następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili spełnienia warunków podanych w punkcie 2. Szczegółowe informacje dot. terminu wysyłki zamieszczono przy każdym z oferowanych produktów.
 • 5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty jego dostawy ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie dokumenty i bezpłatne produkty, jakie były załączone do tego towaru.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia produktu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w przypadku produktów personalizowanych wykonanych na zamówienie.

Szczegółową listę sytuacji, w których prawo odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje, zawarto w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 • 7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w usprawiedliwionym prawnie celu marketingowym (np. otrzymywanie newslettera czy ofert specjalnych).
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzane są przez Administratora w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” 
 3. Informacje zawierające cele i zakres przetwarzania danych w naszym Sklepie, a także przysługujące Klientom prawa z tym związane zawarliśmy w zakładce „Polityka prywatności”.
 • 8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 • 9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.